Gradnja nove kuće

Prije samog početka gradnje, da bi se ispoštovali svi propisi o gradnji, potrebno je izvršiti pripremu gradilišta.

Gradilište se mora ograditi, postaviti kontenjer za radnike, mora se osigurati voda i sanitarni čvor, potom na ulazu u gradilište treba postaviti ploču s podacima o građevinskoj dozvoli, Investitoru, Izvoditelju radova, Nadzoru i još nekim oznakama o zaštiti na radu. Potom se može otpočeti s građevinskim radovima.

 
GRAĐEVINSKI RADOVI

 • Zemljani  radovi
 • Betonski i armirano-betonski radovi
 • Tesarski radovi
 • Zidarski radovi
 • Fasaderski radovi
 • Krovopokrivački radovi
 • Limarski radovi
Izgradnja podruma kuće

Zemljani radovi

Da bi se moglo pristupite gradnji objekta , najprije se mora očistiti gradilište, tada se postavlja nanosna skela za objekt, nakom toga se mora skinuti humus cca 30 cm

Opširnije

  Armiranje temelja

  Betonski ili armirano betonski radovi


  Kod betonskih radova vrlo je bitna kvaliteta betona, te njega betona nakon ugradnje.
  Kod armirano-betonskih radova treba dobro paziti da je armatura pravilno postavljena, jer ako armatura nije pravilno ugrađena neće preuzeti svoj dio nosivosti u betonu.

  Opširnije

   Tesarski radovi

   Pod tesarske radove  spada više vrsta oplata. Npr. oplata temeljne ploče,
   oplata zidova, oplata ploča, oplata vertikalnih serklaža, oplata horizotalnih serklaža.

   Opširnije

    Građevinski radovi

    Zidarski radovi

    U gradnji stambenih i poslovnih objekta koristimo sve vrste blok-opeke:
    Unipor, Wienerberger-Porotherm,Y-tong, betonski blok itd.

    Opširnije

     Fasaderski radovi

     Termo-fasada predstavlja termoizolacijski sistem sa velikim prednostima jer smanjuje troškove klimatiziranja objekta (grijanje - zimi, hlađenje - ljeti).
     Fasada se izvodi od  falcanog stiropora  debljine 8 do 20 cm.
     Cokla se izvodi od stiradula od 4 do 10 cm.

     Opširnije

      Limarski radovi

      Krovna limarija ima značajnu ulogu u održavanju krovne konstrukcije. Krovna limarija može biti pocinčana, pocinčano obojana, bakrena, plastificirana itd. Bez obzira na odabir materijala, garantirano izvodimo kvalitetne radove na Vašem krovištu.

      Opširnije

       Bravarski radovi

       Bravarski radovi obuhvaćaju izradu i ugradnju vrata, prozora, ograda i manjih nadstrešnica.

       Opširnije


        Kamini Termotehnika

        Moderni, kvalitetni kamini. Kamini koji se spajaju na sustav centralnog grijanja.


        Kompletna rješenja u izgradnji i adaptaciji kuća i stanova!


        Građevinarstvo Cvetko

        Vrbje 34a
        HR-10000 Zagreb

        Tel.: +385 (0)1 3885 227
        Fax: +385 (0)1 3873 730
        Mob.: 098 863 714

        info@gradnja-cvetko.hr


        Gdje sa stvarima kod adaptacije?

        Prilikom adaptacije najčešće pitanje je gdje sa stvarima iz stana? Prepustite o stvarima brigu nama. Adaptacija može početi u bilo koje vrijeme, jer Vam nudimo sigurno skladište za Vaše stvari iz stana!