Zemljani radovi

Vrste zemljanih radova kod izgradnje kuće

Iskop humusa

Da bi se moglo pristupite gradnji objekta , najprije se mora očistiti gradilište, tada se postavlja nanosna skela za objekt, nakom toga se mora skinuti humus cca 30 cm
 
Trakasti temelji se moraju kopati na dubino minimalnu radi smrzavanja od 0,80  do  1m, širina temelja ovisi od tvrdoće tla
Široki iskop se izvodimo kod podruma ili  suterena
Iskop rovova za instalacije
Zatrpavanje temelja

  • Zatrpavanje prostora između temelja šljunkom u slojevima od po 15-20 cm sa nabijanjem            
  • Razastiranje batude za posteljicu temeljne ploče betonske podloge u debljini cca 15-20 cm, nakom toga ide drobljeni šljunak u debljini 15 cm
  • Izrada drenažnog sloja od batude oko podrumskih zidova  

Zatrpavanje građevinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa


Kamini Termotehnika

Moderni, kvalitetni kamini. Kamini koji se spajaju na sustav centralnog grijanja.


Kompletna rješenja u izgradnji i adaptaciji kuća i stanova!


Građevinarstvo Cvetko

Vrbje 34a
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3885 227
Fax: +385 (0)1 3873 730
Mob.: 098 863 714

info@gradnja-cvetko.hr


Gdje sa stvarima kod adaptacije?

Prilikom adaptacije najčešće pitanje je gdje sa stvarima iz stana? Prepustite o stvarima brigu nama. Adaptacija može početi u bilo koje vrijeme, jer Vam nudimo sigurno skladište za Vaše stvari iz stana!