Gradnja garaže i gospodarskih objekata

Gradnja garaže

Izgradnja garažeIzgradnja garažeGaraže se grade u sklopu kuće, ili kao samostalni objekti. Postupci kod gradnje garaže ne razlikuju se bitno od postupaka kod izgradnje kuće. Ovisno o opterećenjima koja trebaju trpjeti podovi rade se pojačana armatura poda u garaži. Sve ostalo ovisi o zahtjevima investitora, te o građevinskom projektu.

Gradnja gospodarskih objekata

Ovisno o namjeni gospodarskih objekata projekti mogu biti jednostavni do vrlo kompleksni za izvedbu, prvenstveno po pitanju instalacija, te zahtjeva zaštite na radu. Izgradnja gospodarskih objekata (radionica, proizvodnih pogona, skladišta itd.) je vrlo jasno definirana u izvedbenom projektu i građevinskoj dozvoli.


Kamini Termotehnika

Moderni, kvalitetni kamini. Kamini koji se spajaju na sustav centralnog grijanja.


Kompletna rješenja u izgradnji i adaptaciji kuća i stanova!


Građevinarstvo Cvetko

Vrbje 34a
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3885 227
Fax: +385 (0)1 3873 730
Mob.: 098 863 714

info@gradnja-cvetko.hr


Gdje sa stvarima kod adaptacije?

Prilikom adaptacije najčešće pitanje je gdje sa stvarima iz stana? Prepustite o stvarima brigu nama. Adaptacija može početi u bilo koje vrijeme, jer Vam nudimo sigurno skladište za Vaše stvari iz stana!