Rekonstrukcije

Obnova starih kuća najčešće podrazumijeva i dogradnju, jer su stare kuće bile male i nisu dostatne za današnji način života u kući. Rekonstrukcija kuće podrazumijeva izmjenu dimenzija kuće, a samim time i promjenu krova i krovišta. Gradnja Cvetko ima iskustvo u rekonstrukciji (dogradnja) kuća, kao i izmjenama i dogradnjama krovišta i krova kuće.

Unutrašnje pregrade

Pregrade unutrašnjih prostora klasičnom opekom, ytong blokovima ili KNAF pločama.


Kamini Termotehnika

Moderni, kvalitetni kamini. Kamini koji se spajaju na sustav centralnog grijanja.


Kompletna rješenja u izgradnji i adaptaciji kuća i stanova!


Građevinarstvo Cvetko

Vrbje 34a
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3885 227
Fax: +385 (0)1 3873 730
Mob.: 098 863 714

info@gradnja-cvetko.hr


Gdje sa stvarima kod adaptacije?

Prilikom adaptacije najčešće pitanje je gdje sa stvarima iz stana? Prepustite o stvarima brigu nama. Adaptacija može početi u bilo koje vrijeme, jer Vam nudimo sigurno skladište za Vaše stvari iz stana!